Továrna Bratří Schielů

Založení

V roce 1890 zakládají bratři Schielové (z Moravské Třebové) v Rýmařově (ulice Opavská) továrnu na hedvábnické tkaniny. S výstavbou továrny započali na tehdejší dobu velkoryse. Ještě téhož roku vystavěli dvouposchoďový trakt a dali do provozu 60 mechanických stavů s příslušnými přípravenskými stroji.

 

Bratři Schielové si rozdělili v podniku úlohy a díky jejich obchodní zdatnosti podnik vzkvétal. Nejmladší z bratrů Schielů – František byl pověřen vedením závodu v Rýmařově. Druhý bratr Adolf opatřoval pro podnik objednávky. Třetí bratr Emil sídlil ve Vídni a objednávky zpracovávál a prováděl kalkulaci. Z Vídně byl řízen také nákup surovin i prodej hotového zboží. Úpravna, barevna a návrhářské ateliéry byly rovněž koncentrovány ve Vídni.

 

Podnik bratří Schielů vzrůstal a dobře prosperoval díky levné pracovní síle rýmařovských dělníků a obchodní zdatnosti majitelů. Objednávek přibývalo, zvyšovaly se požadavky a v následujících letech můžeme mluvit o výrobě a prodeji kravat v továrně bratří Schielů ve světovém měřítku. Růst podniku byl živelný. Již v roce 1896 byl zdvojnásoben počet stavů a do roku 1906 se přistavěly nové objekty.

Vzrůst

V letech 1910-1912 byla v Rýmařově dostavěna barevna, která výrobu zrychlila a zlevnila. V těchto letech vzrostla výroba na 4 000 000 metrů ročně. Podnik se dál rozšiřoval. Firma „Spojené továrny pro výrobu hedvábného zboží bří Schielů, akciová společnost v Rýmařově“ získává pozice na zahraničních trzích. Asi 75% veškeré výroby je určeno pro export. V době největší konjuktury zaměstnávala firma Schiel 2 100 zaměstnanců na 1 100 stavech různých typů a šířek. Vyráběly se hlavně kravatové látky, šněrovačky, padákové hedvábí, prošívané přikrývky, selské šátky, šatovky. Dobré jméno na světových trzích měly hlavně kravaty, které se převážně vyráběly z čistého hedvábí (organsin, trama).

 

Dokonalou úpravou příze, správným zatížením a moderními vzory zajišťovaly stálou zaměstnanost pro veškeré instalované stavy, výrobky se exportovaly ve velkém množství i za oceán. Výroba afrických šátků, která se později velmi rozrostla, začala až v roce 1920 (ochranná známka Registerot).

 

       

Krize

Léta 1929-1933 jsou charakterizována těžkou a vleklou krizí, jež se projevuje ve všech průmyslových a agrárních zemích. Desítky podniků, bank a koncernů ohlašují úpadek. Množství drobných živností je zničeno. V roce 1930 jsou zaznamenány na Rýmařovsku velké hladové stávky zaměstnanců. Od roku 1939 vláda nacismu a fašismu znamenala údobí konjunktury pro průmyslové podniky. Firma se soustředila hlavně na výrobu padákového hedvábí.

 

Osvobození

Při osvobozování jsou budovy firmy Schiel poškozeny granátem. Po skončení II. světové války je majetek nepřátel státu konfiskován. Firma „Spojené továrny pro výrobu hedvábí bratři Schielové, akc. spol.“ se stává státním majetkem. Továrny se ujímají první čeští odborníci a výroba je zahájena již koncem května 1945 pod vedením národního správce Karla Šlajse. Obyvatelé německé národnosti jsou odsouváni do Německa. Němci však tvoří převážnou část zaměstnanců (okolo 75%) a tak je pro závod povolena výjimka a část dělníků a odborníků je z odsunu vyjmuto. Tkalcovští mistři, kteří přicházejí z vnitrozemí osídlovat tento kraj, se postupně seznamují s těžkou vazební technikou a strojovým parkem.

 

HENAP

1. 7. 1947 došlo ke znárodnění firmy Schiel a továrna byla začleněna do národního podniku HENAP se sídlem v Praze. Značné potíže ve výrobě vznikly jednak po odsunu německých pracovníků, navíc se objevily problémy se zásobováním základním materiálem. Projevoval se nedostatek přírodního hedvábí, acetátu a umělého hedvábí. Také strojový park, který nebyl během II. světové války řádně udržován, je ve velmi špatném stavu. Výsledkem je poměrně špatná kvalita u vyrobeného zboží. Pro těžkopádnost a nepružnost byla provedena nová reorganizace.

 

 

Zpět do obchodu