Blog

Chodsko

V západočeské oblasti nedaleko Domažlic se nachází oblast zvaná Chodsko. ''Chod'' bylo, ve staročešt...

Doudlebsko

Na jih od Českých Budějovic se nachází oblast nazývaná jako ''Doudlebsko''. Díky svému umístění mělo...

Op-art

Op-art pochází z anglického názvu ''optic art'' (=optické umění). Jedná se o umělecký styl, který se...

Secese a Modernismus

Jako ''secese'' byl označován umělecký sloh přelomu 19. a 20. století. Hlavním znakem secese je vyso...

Klasicismus

Ve 2. polovině 17. století vznikl, ve Francii, nový umělecký směr nazývaný klasicismus a v průběhu 1...

Gotika

Od druhé poloviny 12. století se začíná ve světě projevovat umělecký sloh zvaný gotika. ...

Colors of Very Peri

Kreativní, harmonická, dynamická, odvážná a současně symbol dnešní digitální doby, to je modrofialov...

Středověk

Středověk je dějinná epocha mezi koncem starověku a začátkem novověku - jedná se téměř deset století...

Starověk

Starověk bylo období vzniku a rozvoje prvních civilizací, a to, na Středním Východě, v oblasti Střed...

Stránka 1 z 12 - 115 položek celkem