Národní divadlo

Historie

Národní divadlo se otevřelo roku 1881, lépe řečeno bylo znovuotevřeno po požáru roku 1883. Navazovalo na činnost Prozatímního divadla. Novorenesanční budova divadla od Josefa Zítka je jednou z nejvýznamnějších staveb v zemi a také , jak z hlediska obecně národně kulturního a historického, tak i z hlediska čistě architektonického.

Dnes pod Národní divadlospadá Nová scéna, Stavovské divadlo a Státní opera. Soubory Národního divadla jsou rozděleny na Činohru, Operu, Balet a Laternu magiku. 

O stavbě kamenného divadla začali čeští vlastenci uvažovat už v roce 1844. Počátek stavby byl realizován nejprve žádostí , kterou stavovskému výboru českého sněmu 29. ledna 1845 předložil František PalackýŽádosti bylo vyhověno v dubnu 1845, ale až za šest let  v roce 1851 – vydal mezitím ustavený Sbor pro zřízení českého národního divadla v Praze první veřejné provolání k zahájení sbírek. Do roku 1865 bylo ve sbírkách vybráno celkem 201 939 zlatých.

K finanční podpoře se přidalo i Rakouské císařstvíKrálovství a země v Říšské radě zastoupené a Země svaté Štěpánské koruny uherské, přispěl i císař František Josef I., Když se císař dověděl o vyhoření divadla, ihned věnoval dalších 13 tisíc. Zemský výbor království Českého uvolnil 14 700 zlatých, české vlastenky uspořádaly na Žofíně bazar, jehož výtěžek byl téměř 6 tisíc zlatých, členové císařské rodiny darovali 26 tisíc, dále přispěli ruský car a česká šlechta – z nejvýznamnějších jmenujme alespoň knížete Lobkovice (6 tisíc zlatých), hraběcí rodinu Chotků (přes 4,5 tisíce), hraběcí rodina Kolovratů (přes 4 tisíce), objevují se jména SchwarzenberkůKinskýchČernínůNosticůHarrachů a dalších. Nezanedbatelně také přispěla nastupující buržoazie, ale i vědci, umělci (Ringhoffer, Rott, Palacký, Rieger, Vilímek). 

Celkové příjmy ze sbírek, příspěvků, subvencí a pojištění 3 204 129 zlatých. Po požáru divadla se během národní sbírky vybralo více než 1 milion zlatých. První česká vzájemná pojišťovna po požáru vyplatila pojistku ve výši téměř 300 tisíc zlatých.

 

Rekonstrukce

V 70. letech byl stav Národního divadla velmi špatný, a tak byla započata rekonstrukceV květnu roku 2012 začala kompletní rekonstrukce pláště historické budovy Národního Divadla. Rekonstrukce zahrnuje i obnovu mříží, podstavců, oken, dveří, balkónů a vnějšího stožárového osvětlení. Fasáda byla očištěna především od prachu, který se zde od rekonstrukce na začátku 80. let nashromáždil, a to pomocí páry, omytí vodou a abrazivním čištěním. Budova tak získala novou sjednocenou světlejší barvu. Celá rekonstrukce probíhala ve čtyřech etapách a její poslední část, která zahrnovala opravu fasády směrem k Vltavě skončila oficiálním ukončením 9. prosince 2015.

S velkou ctí jsme se podíleli na rekonstrukci prezidentského salónku, konkrétně dámského salónku, kde jsou k vidění naše brokáty na zdech jako tapety, závěsech a čalounění. V budoucnu se těšíme na další ctěnou spolupráci, tentokrát v pánském salónku.    

 Brokát si můžete zakoupit na našem e-shopu.
ND 2 ND 7 ND 3
     
ND 4   ND 5
Zpět do obchodu