Historické brokáty od Keltů po 12. století

Vstupte do světa historických brokátů a prozkoumejte bohatou textilní tradici. Oživte minulost s našimi historickými brokáty – každý vzor, každá nit vypráví poutavý příběh. My sice neušijeme hotový oděv, ale dodáme vám klíčový prvek pro vytvoření jedinečného oděvu. Vaše vize, naše brokáty! 

V článku představujeme ukázky těchto vzácných látek, ale také vám přinášíme jedinečné texty k motivům, které rozkrývají symboliku a inspiraci za každým designem.

 

Keltové

Charakteristickým rysem keltského odívání byla pestrost a komplexnost vzorů, které nejenže zdůrazňovaly jedinečnou estetiku, ale také nesly hluboké symbolické významy spojené s přírodou, mystikou a kmenovou identitou. Keltský oděv se skládal z vrstev, často zahrnoval propracované pláště, šaty a tuniky. Tkaniny byly zdobeny složitými výšivkami a vzory, které reflektovaly keltskou víru, spojení s přírodou a ochranu před zlými silami. Kromě toho byla oblíbená také používání jemných brokátů a hedvábí, což podtrhovalo bohatství a výsost nositele.

keltové
15500-3_r-5228-brokat-5172-bila-4 11946_m0000212-luxusni-brokat-160-51037-bodlak-ecru-r5228-r26-ecru-osnova-ecru-zelena

4936-3_image-2020-07-07t145402-961

Bodlák je symbolem Skotska a jeho obyvatel. Ačkoliv se k němu váže působivá legenda o tom, proč se vlastně stal národní květinou Skotů, nikdo pravý důvod nezná. Prý to bylo díky tomu, že se nějaký Seveřan popíchal o bodlák roku 1263, v důsledku čehož Skotové odhalili norskou lest a drtivě zvítězili v bitvě u Largsu. Jako národní symbol byl bodlák užíván nejméně od 15. století, kdy se roku 1470 objevuje na stříbrných mincích krále Jakuba III.

 

Byzanc 

Byzantský šatník byl ovlivněn různými kulturami, včetně římské, perské a orientální, což vedlo k vytvoření unikátního stylu oděvů. Císařové a členové císařské rodiny nosili luxusní oděvy zdobené drahokamy, perly a zlatými nitěmi. Ženy nosily bohatě vyšívané šaty s dlouhými rukávy a výraznými barvami. Široké tuniky a pláště byly běžným prvkem oděvu pro obyčejné lidi, zatímco duchovní věhlas byl vyjádřen specifickým odíváním kněží a mnichů. Mimořádný důraz byl kladen na látky a barvy, kde byly oblíbené hedvábí, brokáty a různé druhy výrazných textilií.

6912-14_luxusni-brokat-160-51323-pes-a-bodlak-modra

Pes a bodlák - motiv brokátu, který se výborně hodí k šití vašeho dobového kostýmu. Tento vzor byl navržen podle originální předlohy, díky čemuž jsme utkali repliku italského brokátu ze 14. století z oblasti Sicílie. Pes je symbolem věrnosti a oddanosti, kdežto bodlák je charakteristickým znakem odolnosti a obrany.

Originální tkaninu můžete vidět zde.

 

5950-12_richenza-projekt--2

Lvi a pávi - byzantském období měl motiv Lva a Páva v textilním umění specifický význam, který souvisel se, symbolickými a kulturními tradicemi té doby. Klíčovými aspekty významu lva mělo být vyjádření královské moci, autority a síly. Naopak páv byl považován za symbol krásy a luxusu. 

14753-3_6441-17-historicky-brokat-51323-hneda-vinova-4 První papoušky do Evropy (Řecka) přivezli pravděpodobně z Indie vojáci Alexandra Velikého. Staří Římané je chovali v klecích ze stříbra, ebenu a želvoviny, byli učeni provolávat slávu císaři a cena vycvičeného ptáka přesahovala cenu otroka. Po pádu Říma nemáme o papoušcích žádné zprávy až do středověku, kdy účastníci křižáckých výprav přiváželi do Evropy opět papoušky, aby obveselovali truchlící dámy očekávající návrat svých rytířů. Portréty vznešených dam z té doby nám to věrohodně dokládají.

 

Středověk

Ve středověku se odívání stalo důležitým prvkem společenské struktury a vyjadřování kulturní identity. Středověké oblečení bylo ovlivněno různými faktory, včetně sociálního postavení, povolání a období. Široká škála oděvních stylů odhaluje rozmanitost středověké společnosti.

15719-3_hedvabny-brokat-160-51325-lev-ecru
Lev - tento vzor byl získán ze soukromé sbírky v Dánsku. Na základě stylizace nejspíš pochází z mongolské dynastie Yuan, kterou kategorizujeme do 13. a 14. století. Tento motiv pak pravděpodobněji pochází z prostoru Ilchanátu (v rámci Mongolské říše).
25392-1_r-6465-15-brokat-51325-4

Čintamani - vzor tří teček uspořádaných do rovnostranného trojúhelníku, byl velice dekorativním motivem po celé Evropě i Asii. První doložené výskyty vzoru máme od antických Etrusků v 7. stol. př. n. l. Díky přetrvání v antickém Římě, franské říši až po vrcholný středověk se nám vzor dochoval na území Španělska na přelomu 13. a 14. století. Odbornou práci na téma tohoto vzoru napsala Julianna Lees.

 

 

7. století

V 7. století bylo odívání silně ovlivněno historickými, kulturními a etnickými vlivy. V té době se různé kultury rozvíjely a formovaly své vlastní módní trendy.

16670_r6449-45-historicky-brokat-51323-4

Divočáci - vyobrazení kančích hlav zasazených do perlových rondelů byl důležitý ochranný symbol, který byl oblíbený ve vztahu k tamní kultuře v 7. století především na území dnešních států Írán, Afghánistán a dále na území střední Asie. Díky dochované textilii jsme mohli utkat repliku.

Divočáci jsou nejstarším vzorem naší nabídky.

Na originální tkaninu se můžete podívat zde

 

10. století

Národní a regionální kultury hrály klíčovou roli ve vývoji mód v této době, což vedlo k pestrosti oděvních stylů a tradic. Celkově lze říci, že odívání v 10. století bylo odrazem společenských, kulturních a historických vlivů té doby.

15779-3_r-6456-16-brokat-51323-tyrkys-4

Granada - tento vzor je tvořen osmiúhelníkovou hvězdou, čtyřlístkem a dvěma kruhovými ozdobami. Textilie s geometrickým křížením tohoto typu byly vyráběny hlavně na jihu dnešního území Španělska a v severní Africe. Tento vzor byl konkrétně vyroben ve 14. století, pravděpodobně ve městě Granada, která byla hlavní městě muslimské dynastie Nasrid.

Inspiraci naleznete zde

 

 

11. století

Celkově bylo odívání v 11. století pestré, reflektovalo společenské postavení a kulturu daných oblastí. Oblečení bylo stále výrazně ovlivněno řemeslnou dovedností, dostupnými materiály a místními tradicemi, což vytvořilo jedinečné a charakteristické odívání pro každou část světa.

6787-2_richenza-projekt--3

Orli - představujeme vzor charakteristický pro byzantské období. Tento motiv je datován do 11. - 12. století. Na tkanině je vyobrazena dvojice ptáků v kruhu. Nejenom tento motiv v kruhu je v Evropě velmi běžným dochovaným vzorem, a to díky byzantskému nebo orientálnímu vlivu. Především ve Španělsku existuje mnoho podobných brokátů.

Odkaz na předlohu, díky které byla replika zhotovena.

 

12. století

V 12. století se odívání stalo výrazným prvkem sociálního postavení a kulturní identity. Móda tohoto období byla ovlivněna nejen praktickými potřebami, ale také náboženskými a sociálními vlivy.

16178-3_6246-13-brokat-51324-cervena-zlata-4 Trojlístek (shamrock) je jeden z národních symbolů Irska. Má podobu zeleného jetelového trojlístku. Je atributem svatého Patrika, který podle legendy při své evangelizaci Irska používal trojici listů vyrůstajících ze společného stonku jako znázornění svaté Trojice . Dle legendy na jetelovém trojlístku svatý Patrik vysvětloval irským pohanům trojjedinost boží. Tři listy jsou Otec, Syn a Duch svatý, jeden stvol symbolizuje jejich společnou podstatu.
Zpět do obchodu