Cesta za Svatým otcem

Vzhledem k tomu, že naše firma HEDVA ČESKÝ BROKÁT nabízí církevní brokát, dostala nabídku od České biskupské konference vytvořit dar pro papeže Františka. Nápad byl prostý, avšak jedinečný – brokátové desky s papežským znakem. 

Papežský znak

Papež František si zachoval svůj dřívější znak, který si vybral, když byl zvolen biskupem, a pro který je charakteristická jednoduchost.

Papežské symboly jsou umístěny nad modrým štítem, přesně tak, jak je umístil bývalý papež Benedikt XVI. (mitra mezi překříženými klíči ve zlaté a stříbrné barvě, spojenými červenou stužkou).

Znak řádu, ze kterého papež pochází, je umístěn v horní části štítu. Papež František pochází z řádu Tovaryšstva Ježíšova - zářící slunce, v němž se nacházejí červená písmena IHS, monogram Krista. Nad písmenem H je kříž a pod monogramem tři černé hřeby.

Dominantou dolní části štítu je hvězda a květ nardu. Podle starobylé heraldické tradice je hvězda symbolem Panny Marie, matky Krista a církve. Květ nardu představuje svatého Josefa, patrona všeobecné církve. Španělská ikonografická tradice praví, že je sv. Josef zobrazován s větvičkou nardu v ruce. Svatý otec chce použitím těchto symbolů ve znaku vyjádřit zvláštní úctu, kterou chová k Panně Marii a Josefovi. Ve znaku je tedy vyobrazena celá Svatá rodina – Ježíš, Panna Marie i Josef.

 desky

Náplň dnů našich zástupců v Itálii

8. listopadu 2021 vyrazili naši zástupci na cestou do italského Říma. Byli pozváni na večerní výstavu, věnovanou památce dvou kněží Václava Drboly a Jana Buly, která se nacházela v poutním domě Velehrad. Výstavy se zúčastnil také štáb České televize, jenž odvysílal reportáž, v níž je možno spatřit naše zástupce. 

vernisáž

Další den patřil Pontoficio Collegio Nepomuceno (Papežská kolej Nepomuceno), kde probíhalo slavnostního zakončení Roku svaté Ludmily. Zde byly také představeny dary pro papeže Františka, následoval raut a volná konverzace. Vzhledem k tomu, že veškeré ošacení našich zástupců bylo navrhnuto a vytvořeno naší firmou, stali se, jak s úsměvem říkají ,,chodícími vzorníky''. 

nepomucenum

   255400852_1273414693164176_6692165755406520106_n 254965691_1273422023163443_6960296163721937677_n

 

Měli byste zájem o brokát, kterým oslnili naši zástupci Řím? Stačí kliknout na obrázek. 

M000507_R6247_39_51056_BROKAT_CERNA_ZLATA_1 M000502_R6246_39_51056_BROKAT_CERNA_ZLATA_3

 

Pravý důvod cesty do Říma přišel třetího dne. Česká delegace se setkala se Svatým otcem. Audience se konala v Audienční síni Pavla VI., která je též známá jako Síň papežských audiencí. Papež František promluvil k zaplněnému sálu a požehnal ženichům a nevěstám, kteří obsadili první řady. Za nimi se nacházeli naši zástupci, kteří se poté se Svatým otcem setkali na pódiu, kde jim požehnal.

Po audienci navštívili Vatikánské zahrady a dozvěděli se informace nejen o zahradách, ale také o Bazilice svatého Petra.

 pope

Co bylo dál?

Před odletem zpět do Prahy bylo nutné doručit plzeňskému biskupovi, Tomáši Holubovi výrobky z naší firmy Hedva Český Brokát, který drobnými dárky podělil členy oficiální české delegace biskupů a další členy České biskupské konference.

Zpět do obchodu