Jak to bylo s Velikonocemi

Nejvýznamnější křesťanský svátek – oslava Zmrtvýchvstání Ježíše Krista, období lidových tradic a oslava jara, to jsou Velikonoce. Máme pro vás inspiraci na církevní brokáty, které se hodí nejen na oslavu Velikonoc. 

Historie Velikonoc

V církvi se slavení Velikonoc objevilo velmi brzy (nejstarší dochované svědectví spadá do roku 50 v listech apoštola Pavla).

V užším náboženském pojetí se Velikonocemi rozumí doba Zmrtvýchvstání Páně neboli Vzkříšení Krista (Boží hod velikonoční). V širším pojetí do tohoto času zapadá i takzvané Velikonoční triduum - Do Velikonočního tridua patří tři nejdůležitější dny před Velikonocemi - Zelený čtvrtek, Velký pátek a Velikonoční neděle. Podle křesťanské historie byla, na Zelený čtvrtek, Ježíšova poslední večere, na Velký pátek byl ukřižován a na Velikonoční neděli vstal z mrtvých. V nejširším slova smyslu je velikonoční doba čas od neděle Zmrtváchvstání až do letnic.

Kristus byl ukřižován kolem roku 30 či 33 v čase blízkém židovskému svátku pesach, který pro ně znamená památku osvobození z egyptského otroctví.

Velikonoce jsou svátek pohyblivým (nemají přesně stanovené datum). Podle západní křesťanské tradice jejich oslava spadá na první neděli po prvním jarním úplňku po rovnodennosti (měsíc březen nebo duben)

Církevní inspirace

Pro křesťany jsou Velikonoce nejvýznamnějším svátkem, proto vám přinášíme výběr luxusních církevních brokátů, které lze použít například na oděv pro kněze, ale také pro občany, kteří se chtějí, na velikonoční oslavy, slavnostněji obléct.

 

r_6357_16_brokat_51308_zelena_4 Výstřižek_1
Na Zelený čtvrtek v zelené
r_5680_brokat_50749_bila_4 r_5590_brokat_51037_bila_4
Čistá bílá na Bílou sobotu
r_5124_13_brokat_51331_cervena_zlata_4 r5124_111_brokát_51324_čerevná_4
Velikonoční "červené" pondělí oděné do červené
Zpět do obchodu