Keltové

Jako Keltové byla označována skupina národů z Evropy, která používala keltské jazyky. Nejstarší kořeny Keltů by měly sahat do poloviny 2. tisíciletí př. n. l. Keltové měli v oblibě barevné oblečení z přírodních materiálů (len, konopí, kopřivy, vlna) a vyráběli krásné šperky. Více o keltské kultuře a ukázky brokátů, které je možné řadit i do této doby, najdete v článku.

Něco málo z historie

Keltové, též známí jako Galové, byli první obyvatelé našeho území,  jejíž jméno známe. Podle historie to byli lidé vysocí, s modře zbarvenýma očima, světlými vlasy a jemnou pletí. Byli velcí bojovníci, milovali boj a dobrodružství. 

Zabývali se výrobou a následným zpracováním železa, bronzu, rýžováním zlata, výrobou skla, ze kterého vznikaly šperky a ozdoby. Zabývali se také ražbou zlatých mincí. Keltové byli chovatelé drůbeže a pěstovali ovoce. Ke každé zemědělské práci využívali železné nástroje (např. mlýnky na obilí). 

Keltská sídla byla takzvaná oppida = předchůdci měst. Keltové žili na vesnicích a dvorech, měli svá střediska řemesla a obchodu. 

Keltské náboženství bylo spojeno s přírodou a magií (posvátná zvířata, stromy, druidové, obřady, magie aj.).

Éra Keltů na našem území skončila díky vytlačení Germány v 1. století n. l. 

Brokáty keltského období
4936_image-2020-07-07t145553-795 4936-3_image-2020-07-07t145402-961
15500_r-5228-brokat-5172-bila-1 15500-3_r-5228-brokat-5172-bila-4
11946-3_image-2020-07-01t092102-478 11946-5_image-2020-07-01t091820-066
10725-5_r5228-53-51056-brokaty-cervena-spirala2 10725-6_r5228-53-51056-brokaty-cervena-saty2

 

Zpět do obchodu