Středověk

Středověk je dějinná epocha mezi koncem starověku a začátkem novověku - jedná se téměř deset století lidské, zejména evropské, historie (6. - 15./16. stol.). Podstatná pro vznik středověké civilizace byla Evropa, která se stala centrem politického, ekonomické a kulturního dění. Více o dělení středověku a charakteristických oděvech, s ukázkami našich brokátů, které můžeme do tohoto období zařadit, najdete v článku.

Rozdělení středověku
  • Raný středověk (5. stol.-11. stol.) - šíření křesťanství v původních i starých centrech dění, dochází k rozvoji románské kultury. Dochází k rozpadu antického otrokářství a vznikají feudální státy, které jsou ovlivněné románskou kulturou (Franská říše).
  • Vrcholný středověk (počátek 11. stol. - 14. stol.) - je rozšířené rolnictví (feudálně závislé) a stejně tak feudálně závislí jsou i vlastníci pozemků (šlechta, duchovní). Roste počet středověkého měšťanství (počet roste důsledkem rozvoje měst a center obchodu). Pro stát je základem rodina. Dochází ke konfliktům mezi panovníkem, který se snaží o centralistické řízení, a šlechtou, která touží po autonomii. Výrazně se projevu gotická kultura.
  • Pozdní středověk (14. stol. - 15. stol.) - období krize společnosti, konec izolace evropské civilizace a okolního světa. Dochází k expanzi osmanské říše, zaniká byzantská říše a slovanské státy na Balkáně. Uskutečňují se první zámořské objevy.
Středověký oděv

Středověcí lidé dbali na to, aby bylo, již z oblečení vidno, jaké společenské postavení mají - díky tomu si bohatý mladík nemohl namluvit chudou dívku. Ženy z rodiny řemeslníků a zemanů nesměly na veřejnosti nosit závoje z hedvábí. Kožešiny mohly nosit pouze dámy provdané za šlechtice. Vzácnější látky jako samet, hermelín nebo satén nesměly nosit manželky a dcery z rodin níže postavených. Vyšší šlechta nosila šaty vyšívané stříbrem, příslušníci královské rodiny měli výšivky zlaté - jim bylo také vyhrazeno fialové hedvábí. 

Společenský status muže vyjadřovaly špičky bot - vycpávali si je a čím víc trčely do výšky, tím byl muž vyšším pánem.

Obecně lidé nosili tuniky a pláště, které byly v kontrastních barvách. Doplněním byly polopřiléhavé nohavice s připojenými punčochami. Ženy měly dlouhé, pláště byly řasené a hlavy zahalovaly do velkých roušek. Oděv prostých lidí byl také v kontrastních barvách. 

Ukázky brokátů

14729_5247-37-historicky-brokat-51324-hneda-zlata-cervena-1 21918-3_r6363-33-50749-brokaty-cervena-spirala
21921-3_r6365-23-50749-brokaty-cervena-spirala 19468-7_r6465-r20-51325-spirala
21906-12_image-2020-02-24t111555-215 21909-10_image-2020-02-24t112406-472
14729-3_5247-37-historicky-brokat-51324-hneda-zlata-cervena-4 21918-2_r6363-33-50749-brokaty-cervena-saty
21921-2_r6365-23-50749-brokaty-cervena-saty 19468-5_r6465-r20-51325-saty
21906-14_image-2020-02-24t110451-712 21909-11_image-2020-02-24t112238-019
19468-2_r6465-r20-51325-figurina
Zpět do obchodu