Inspirativní návštěva zástupců Paramenty

Naše firma, HEDVA ČESKÝ BROKÁT, byla 19. května 2022, poctěna vzácnou návštěvou, a to zástupci firmy Paramenta a Národního památkového ústavu. Zástupci se podívali do expozice, prošli si výrobu, šicí dílnu i sklad, a nakonec usedli ke společnému stolu s naším jednatelem panem Ing. Vítem Komárkem. Debata byla opravdu zajímavá - o historii, církevních brokátech a výrobě ornátů.

Paramenta a Kongregace sester Největší Svátosti (Historie)

Jednatelkou společnosti je sestra Marie Josefa Zálohová, avšak firmu provozuje Kongregace sester Největší Svátosti. Historie Kongregace sahá do roku 1887, přesněji na svátek sv. Jana Nepomuckého 16. května 1887, kdy ji založila Kristiána Šebestová, řeholním jménem Marie Magdalena. Marie Magdalena se narodila v Praze roku 1855 a působila zde jako učitelka. Od roku 1885 začala učit na obecné dívčí škole v Českých Budějovicích. Krátce nato založila mariánský spolek - dívky, které byly součástí spolku, se společně modlily, vzdělávaly v náboženství, a společně chodily také do přírody. Některé členky spolku se staly prvními sestrami Kongregace - její založení vzešlo z touhy Marie Magdaleny po službě církvi a záchraně duší.

Postupem času v Českých Budějovicích vznikaly školky i školy všech stupňů. Sestry pořádaly různé kurzy a přijaly mezi sebe hluchoněmé, osamělé dívky. Marie Magdalena měla šlechetné srdce a získala si i srdce chudých, kteří jí dali přezdívku „Matka chudých“.

Roku 1898 vznikla ve Svatém Kameni první filiálka. S válkou přišly i obrovské potíže a změny, které Marie Magdalena hrdinsky zvládala, Dekretu prvního papežského schválení od sv. Otce Pia XI. (1933) se však nedožila, zemřela v únoru 1924. Ve 27 domech v Čechách i na Moravě působily sestry před rokem 1950, po něm byly odvezeny do továren, došlo k zestátnění kongregačních škol a výroba parament v Českých Budějovicích byla zastavena. Sestry se zpět vrátily až po čtyřech desetiletích, kdy bylo potřeba velkých oprav na klášteře, kostele a také došlo k založení církevní mateřské školy.

Jak to bylo na rýmařovsku 

Před rokem 1950, konkrétně v roce 1933 docílila ve Vídni věhlasu hedvábnická tkalcovská dílna Antonína Flemicha. Po smrti Antonína převzali podnik jeho dva synové Karel s Ferdinandem, který otevřel pobočku v Potštátu a ujal se celkového vedení. Ferdinand Flemich založil svůj podnik na pozemku naproti dnešního rýmařovského gymnázia, kde měl i svou rezidenci. Tkaly se zde hedvábné šátky, církevní brokáty, kravatovina, šatovky včetně elastických tkanin. Podnik byl v rozkvětu do doby nástupu hospodářské krize, načež byl následně zabaven. Květen 1945 znamenal spojení firem – Flemmich, Bachrach, Löri tudíž vznik názvu Spojené továrny pro výrobu hedvábí bratří Shielů, a.s. Kvůli nevhodnému řízení továrny ředitelství oddělilo závody Rýmařovská a Vítkova pod hlavičkou Brokát – Hedva (1949).

DSCN9244_1 DSCN9267

Současnost Paramenty

V současné době sestry provozují církevní mateřskou školu, kterou navštěvuje 85 dětí, Misijní klubko pro starší děti a v klášteře mají paramentní dílnu.

Co sestry šijí nejčastěji
  • Ornát - různobarevné roucha pro kněze
  • Alba - spodní vrstva pod rouchem, tzv. košile
  • Štola - vyšívaný pruh látky, který má kněz kolem krku
  • Pluviál - bohatě zdobený plášť - používá se, u slavnostní obřadů jako jsou svatby, křtiny nebo pohřby
  • Dalmatika - liturgické roucho, které obléká jáhen
  • Rochetka - košile pro ministranty

Látku dříve sestry kupovaly z různých českých textilek. V současné době textilky oblekové látky nevyrábějí, proto polyester dováží z Číny. Polyester se však nehodí pro tvorbu hábitů, proto je nám ctí, že brokáty a podšívkoviny může sestrám poskytnout naše firma HEDVA ČESKÝ BROKÁT. Těšíme se na další spolupráci.

Fotografie z návštěvy zástupců Paramenty a Národního památkové ústavu v Rýmařově

 

d8c41783-e781-4462-a05f-c875f0fa42be
75bc6169-e861-493c-9ee7-3b83e065dc28 6f9d6e8a-c9e2-4328-9027-bcaec5667b97
5cf2d3b3-0865-48dc-b3da-5a979047e86e 334b19c7-535a-4b2a-9e2d-f99d2bc9561c
1469ac15-0fe8-4cfb-a7e8-1f61df83e5f0 dc2e5898-7937-4eae-9c22-505332282764
15994590-358e-4fe4-8617-1d2370a9f835 237adace-aa1f-4e6a-bce3-81f0b996ec16
e53733e3-ccc8-4027-a26e-58ab6c414bd2 4f6990bf-cd6d-47b9-b327-a23e52cddb26

 

Zpět do obchodu