Secese a Modernismus

Jako ''secese'' byl označován umělecký sloh přelomu 19. a 20. století. Hlavním znakem secese je vysoké umění v malbě, sochařství i dekoraci. Na přelomu 19. a 20. století vzniklo, vlivem transformací Západní společnosti, filozofické a umělecké hnutí, známé jako ''modernismus''. Modernismus měl za úkol vytvořit nové formy umění, filozofie i sociální organizace. Informace o obou směrech a ukázky brokátů, které je možné do jednotlivých období zařadit, naleznete v článku.

 Modernismus
  • vytváření nových forem umění, filozofie a sociální organizace
  • odklon od původních forem umění, které byly pro umělce zastaralé
  • spadá sem mnoho směrů - impresionismus, expresionismus, dadaismus, a mnoho dalších
  • modernismus odmítal ideu realismu 
  • zakládal si na sebeuvědomění, které se týkaly sociálních a uměleckých tradic
4960_image-2020-07-07t143752-187 4960-2_image-2020-07-07t143629-308
6619-2_r-5590-brokat-barvena-vinova-1 6619-1_r-5590-brokat-barvena-vinova
870_image--12 870-1_image--11

 

Secese

840_historicky-brokat-160-50749-lance-floral-ecru 

 

 

 

 

 

 

 

  • vychází z květinových koncepcí Williama Morrise
  • hlavními znaky jsou: ornamentálnost, záliba v neobyčejných barvách v kombinaci s různorodými materiály
  • hlavní linií je křivka, která, díky svému vlnění, vyvolává pocit pohybu
  • secese se obrací k přírodním tvarům květin a těl (jak lidských tak zvířecích)
  • umělecký sloh ovlivnil řadu měst - Praha, Brno, Vídeň, Paříž, aj.
10710-2_r-5254-50749-brokat-ruzova--5
840-2_image-2020-02-27t092815-107 840-1_image-2020-02-27t092932-545
840-4_image-2020-02-27t092139-988 840-5_image-2020-02-27t092108-432
Zpět do obchodu