Klasicismus

Ve 2. polovině 17. století vznikl, ve Francii, nový umělecký směr nazývaný klasicismus a v průběhu 18. století se rozšířil do celé Evropy. Klasicismus se inspiroval antickými vzory a kladl důraz na uměřenost a jasný řád. Celý umělecký sloh představoval reakci na citově zabarvené baroko a hravé rokoko - zdůrazňoval proti nim srozumitelný řád a střízlivý rozum. Zajímavosti z historie a ukázky brokátů, které do klasicistní doby můžeme řadit, naleznete v článku. 

Ohlédnutí do historie

První fáze klasicismu se nazývá také barokní klasicismus - mísily se zde prvky baroka i klasicismu. Postupem času se umělecký sloh stal slohem osvícenských panovnických dvorů a zásluhou Velké francouzské revoluce se dostala do podvědomí bohatých měšťanů. Ve 2. polovině 19. století se klasicistní architektura stala slohem běžné měšťanské výstavy. Ve 20. století se několikrát vrátil, a to jako sloh totalitních režimů. 

Klasicismus, podobně jako renesance, hledal inspiraci v římském starověku, avšak oproti citově působícímu baroku a hravému rokoku, byl strohý, přísný, s jasným a pevným řádem. Velkým rozdílem, oproti renesanci, je kladení důrazu na řád společnosti, nežli na touhy a naděje jednotlivce. Klasicismus je propletený přísnými pravidly, a to hlavně v umělecké tvorbě.

Klasicismus se projevoval v literatuře, malířství, sochařství, hudbě, architektuře a také módě. Za největšího myslitele této doby je považován Immanuel Kant. 

Klasicistní znaky
  • ucelené, jednotné principy
  • pevný řád
  • pevnost a rozum má přednost před citem
Móda v klasicismu 

Na rozdíl od těžkopádného baroka, klasicismus se vrací s jednoduchosti a lehkosti antiky. Šaty mají jednoduché znaky - čisté linie, živůtek s výstřihem, který zdobí stojací límec a pod prsy se nachází lehká, splývající látka sahající až na zem. 

U mužů se antické vlivy tolik neprojevují, snaží se spíše o revoluční protest - prodloužení nohavic u kalhot, dvourohý klobouk a lehká neupravenost. Postup se do mužské módy dostaly prvky tzv. dandy - mnohdy až příliš do sebe zahleděný muž, který se stará o svůj vzhled.

Jakýmsi kompromisem a vystřízlivěním je empír - hlavní byl dobrý střih, kalhoty se zasouvaly do holin, fraky byly tmavší a přetrvávala obliba vestiček. Košile měly vždy vysoký límec a vázanku. Na denní nošení byl typický cylindr, pro slavnostnější příležitosti třírohý klobouk.

Ukázka brokátů

Tyto brokáty můžeme zařadit do klasicistní doby:

R_6325_R10_50749_3a JEDNODUCHÉ
R_6345_R11_51308 ELEGANTNÍ 
R_6325_R26_50749_3a DECENTNÍ
R_6325_R_32_50749_2a MÓDNÍ
R_6345_R23_51308 R_6345_R36_51308

 

R6325_r67_50749_brokáty_figurína2
R6325_r26_50749_brokáty_figurína2

 

Zpět do obchodu