Gotika

Od druhé poloviny 12. století se začíná ve světě projevovat umělecký sloh zvaný gotika. V českých zemích se objevila o něco později a také později skončila. Ve střední Evropě a v Německu trvala až do 16.století, kdy v Itálii a Francii nastupovala navazující renesance, která chtěla veškeré prvky gotiky popřít a opírala se o antiku. Gotika se projevovala v mnoha odvětvích - malířství, sochařství, architektura, hudba, ale také móda. Informace o tomto zajímavém období a ukázky brokátů, které do této doby můžeme řadit, naleznete v článku. 
 
Letem, světem, historii
Termín gotika se, od pradávna, vztahuje ke Gótům. Pro italské humanisti "gótské" umění asociovalo něco barbarského a primitivního. Ve Francii dostala gotika název „style ogival“ = styl lomený. 
Gotický styl se vyvíjel ze stylu románského, ten byl však rozšířen po celé Evropě, gotika převážně v západní a centrální části. Její úplné počátky sahají do Francie, ve které bylo vybudováno opatství v Saint-Denis. 
 
Odvětví, na které měla gotika vliv
  • Hudba - vznikala na území Francie - projevoval se kontakt s Orientem. Nové nástroje byly hlavně arabského původu (alut - loutna, zurna, daidra, různé arabské housle a strunné nástroje).
  • Sochařství - sochy nestály v prostoru, aby byly jakoby přilepeny k architektuře. Vrcholným projevem bylo ztvárnění Panny Marie, která byla vyobrazována buďto jako madona s Ježíškem nebo jako pieta. Spoustu gotických soch může, i v dnešní době, nalézt v muzeích a galeriích.
  • Architektura - vznikaly obrovské stavby (katedrály - nejznámější Notre Dame v Paříži). Každý evropský stát měl, na první pohled, charakteristický prvek - např. v Německu se stavěly domy z kvalitních cihel, které se neomítaly. 
  • Móda - u mužů, v období gotiky, byly hlavní dlouhé špičky u bot a dlouhé rukávy (špičky bot symbolizovaly postavení muže ve společnosti = čím delší špičky tím vyšší postavení. Pokud byly špičky moc dlouhé, muži si je zavazovali kolem kotníků). Pro ženy byl typický styl takzvaných „rozstřižených rukávů“. Na hlavách nosily vysoké čepice vypadající jako kužel (zdobený závojem), nebo roušky, které si vázaly kolem hlavy. Typické byly henniny - známé jako "klobouky bílé paní".
 
Výstřižek Výstřižek7
Výstřižek1 Výstřižek8
Výstřižek4 Výstřižek10
Výstřižek6 Výstřižek9
Zpět do obchodu